Σχετικά

Η GREEN VALUE είναι Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με άδεια συνολικής ισχύος 200MW

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία αποτελείται από στελέχη της αγοράς ενέργειας με πολυετή εμπειρία σε απελευθερωμένες αγορές στην Ευρώπη με στόχο να εκπροσωπηθούν οι κάτοχοι των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έργων αποθήκευσης στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Ζούμε σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες προκλήσεις και αλλαγές και απαιτείται προσαρμοστικότητα: οι παραγωγοί ΑΠΕ ζητούν νέες λύσεις, οι επενδυτές ζητούν βιωσιμότητα και οι καινοτόμες τεχνολογίες προκαλούν την υφιστάμενη κατάσταση.

Ως τεχνολογική εταιρεία, χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σε συστήματα και λύσεις για την ανάλυση δεδομένων έτσι ώστε να παρέχουμε νέους αλγόριθμους χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να προβλέψουμε την παραγωγή και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ικανοποίηση των υψηλών προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων. Οι αξίες μας είναι αυτές που μας καθοδηγούν σε αυτό.

we are sustainable

Βιωσιμότητα

Οι δράσεις μας ευθυγραμμίζονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους. Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον με σεβασμό.

Η μακροπρόθεσμη κερδοφορία διασφαλίζει την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά μας.

we are sustainable

Καινοτομία

Οι σκέψεις και οι πράξεις μας διαμορφώνονται από τη συνεχή αναζήτηση λύσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πελατών μας.

Αναπτύσσουμε και παρέχουμε εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

we are sustainable

Αξιοπιστία

Παρέχουμε ασφάλεια, ποιότητα και οικονομική βιωσιμότητα.

Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με την τοπική αγορά και τα στελέχη της αλλά δραστηριοποιούμαστε και διεθνώς.

Ο Σκοπός μας

Σύμφωνα με τους στόχους του Μοντέλου Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, η συμμετοχή των μονάδων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωτική αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση της εξισορρόπησης τους σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι ένας κάτοχος μονάδας ΑΠΕ θα πρέπει να καλύπτει το κόστος που προκύπτει από την απόκλιση μεταξύ της δηλωμένης και της εγχυόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των μονάδων ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποδεικνύεται εξεζητημένη και περίπλοκη διαδικασία, καθώς η ακριβής πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας, η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων και η συνολική κάλυψη του κόστους εξισορρόπησης απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και εφαρμογών.

Η GREEN VALUE στοχεύει στην άμεση εκπροσώπηση των Παραγωγών ΑΠΕ στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς εξειδικεύεται στην πρόβλεψη και την εμπορία ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρησιμοποιούμε τις νεότερες τεχνολογίες, εξειδικευμένα λογισμικά, και έμπειρους διαπραγματευτές ενέργειας προκειμένου να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις διαφορετικές τεχνολογίες μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

1

Βέλτιστη Πρόβλεψη

Χρησιμοποιούμε προηγμένα εργαλεία και καινοτόμοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ανάλυση δεδομένων και τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης για τη βελτιστοποίηση των προβλέψεων της παραγωγής ΑΠΕ και την αυξηση κερδοφορίας μεσω της ελαχιστοποίησης του κόστους εξισορρόπησης.

2

Εμπορία

Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις διαπραγμάτευσης στην Προ-ημερήσια και Ενδο-ημερησια αγορα ηλεκτρικής ενέργειας του ΕΧΕ καθώς και στην αγορά εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ διασφαλίζοντας την κερδοφορία των πελατών που εκπροσωπόυμε. Επισης διασφαλίζουμε εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια όπως OTC ή PPA’s.

3

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Νέες τεχνολογίες για βελτιστοποίηση των μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ, ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση από μπαταρίες ή μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Παρέχουμε υπηρεσίες παρακολούθησης, λειτουργίας και συντήρησης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μονάδων παραγωγής.

Το λογισμικό μας

Η GREEN VALUE χρησιμοποιεί όλες τις πιθανές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.

Αυτό το λογισμικό βασίζεται σε αλγόριθμους χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής εκμάθησης.

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μας εκπαιδεύεται και βελτιώνεται σε συνεχή βάση με τα τελευταία δεδομένα.