Υπηρεσίες

Διαχείριση χαρτοφυλακίου μονάδων ΑΠΕ ή αποθήκευσης με μπαταρίες.

Ανακαλύψτε τις υπηρεσίες μας παρακάτω.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενέργειας

Οι παραγωγοί ΑΠΕ πλέον πωλούν την ενέργεια των μονάδων τους απευθείας στην αγορά ενέργειας είτε αφορά νέες μονάδες είτε καθώς το καθεστώς των σταθερών επιδοτήσεων δεν υφίσταται. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην εξασφάλιση των εσόδων σας από την παραγωγή σας μέσω των αγορών ενέργειας. Για να αξιολογήσετε την νέα αυτή κατάσταση που αφορά τις μονάδες ΑΠΕ, προσφέρουμε τα εξής:

1

Διαπραγμάτευση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας όπου απαιτείται διαχείριση σε πραγματικό χρόνο.

2

Πώληση ή αγορά ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ μέσω διμερών συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας PPA’s για την καλύτερη διαχείριση του ρίσκου της αγοράς και την διασφάλιση της κερδοφορίας.

3

Εμπόριο και διαπραγμάτευση των εγγυήσεων προέλευσης, Πράσινα Πιστοποιητικά Ενέργειας (GO’s)

Συμβουλευτική

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον τομέα της ενέργειας μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε όλες τις προκλήσεις που προκύπτουν στην αγορά και αφορούν την ενεργειακή μετάβαση για λογαριασμό των πελατών μας.

Με σημείο αναφοράς τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – Net Zero CO2 emissions by 2050, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση της χώρας:

 

1
Διαχείριση τεχνολογιών για απόκρισης ζήτησης και βελτιστοποίηση παραγωγής ενέργειας για τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας.
2
Προώθηση διμερών συμβολαίων PPA’s για την εξασφάλιση επενδύσεων για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά.
3
Προώθηση νέων τεχνολογιών για λύσεις αποθήκευσης με μπαταρίες.
4
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου και ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας από ΑΠΕ ή σταθμών αποθήκευσης για εγγυημένες και βιώσιμες επενδύσεις.

 

Οι διμερής συμβάσεις PPA’s καθώς και οι εγγυήσεις προέλευσης GO’s βοηθούν τους βιομηχανικούς καταναλωτές να προμηθεύονται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απευθείας από παραγωγούς ΑΠΕ με τιμές που έχουν συμφωνηθεί εξωχρηματιστηριακά ή σε συνάρτηση με τις τιμές της αγοράς.

Οι σύμβουλοι μας θα σας κατευθύνουν να εφαρμόσετε πρωτοβουλίες ενεργειακής εξοικονόμησης για την μείωση του κόστους της ενέργειας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την αδειοδότηση για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ή και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS), καθώς και την παρακολούθηση και πιστοποίηση της απόδοσης.

Μέσω της GREEN VALUE S.A. και των συνεργείων μας απευθείας με τα εργοστάσια κατασκευής μπαταριών διαφόρων τεχνολογιών σας υποστηρίζουμε να αναπτύξετε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας για απορρόφηση και έγχυση ενέργειας στο δίκτυο, είτε συνδυαστικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και υβριδικά έργα.

Οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι αγορές ενέργειας προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για βιώσιμες λύσεις ακόμη και εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διευρύνουμε συνεργασίες και προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών συνεπένδυσης, όπως και χρηματοοικονομικές λύσεις για την εξασφάλιση της δανειοδότησης του έργου σας.

 

Η GREEN VALUE υποστηρίζει τις φιλοδοξίες σας για πράσινη ενέργεια, ανεξάρτητα από το εύρος ή την κλίμακα τους.

Προσφέρουμε

1

Διαχείριση κινδύνου & πρόσβαση στην αγορά Παραγώγων, την αγορά Επόμενης Ημέρας, και Ενδοημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), καθώς και στην αγορά εξισορρόπησης του διαχειριστή δικτύου (ΑΔΜΗΕ)

2

Τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα της επένδυσης σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ ή εγκατάσταση μπαταριών έως τη διαπραγμάτευση της παραγωγής των σταθμών στις αγορές ενέργειας και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

3

Βελτιστοποιημένη διαχείριση σταθμών ΑΠΕ και σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την παραγωγή ενέργειας.

4

Βέλτιστη πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας για σταθμούς ΑΠΕ με βάση τα δεδομένα καιρού σε πραγματικό χρόνο και αλγόριθμους που χρησιμοποιούν μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

5

Η σωρευτική εκπροσώπηση σταθμών ΑΠΕ και τα διμερή συμβόλαια είναι διαθέσιμα σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη αντίστοιχα, και είναι πλήρως εναρμονισμένα για να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς.

6

Παρακολούθηση των σταθμών ΑΠΕ ή αποθήκευσης. Διαχείριση των υποχρεώσεων του παραγωγού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού “Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency“ (REMIT) που αφορούν την κοινοποίηση των συναλλαγών του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

7

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης σταθμών ΑΠΕ που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών των σταθμών. Οι ενεργειακοί αναλυτές της GREEN VALUE, εκτός από τις λύσεις εμπορίας και την πρόσβαση στην αγορά ενέργειας, παρέχουν εξειδικευμένη οικονομική ανάλυση των αντίστοιχων αγορών ενέργειας στην περιοχή ενδιαφέροντος του πελάτη καθώς και συγκριτικές λύσεις για επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ ή αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες έτσι ώστε ο πελάτης να αποκτήσει ολιστική εικόνα για το περιβάλλον της επένδυσης του.